Política de Qualitat i Mediambiental

PAOBAL ALBALATE, S.L., organització dedicada a la construcció d’obra pública i privada, construcció d’obra nova, edificació i industrial i a la construcció i promoció d’habitatges d’obra nova, defineix la seva Política de Qualitat i Mediambiental com a guia d’actuació en el desenvolupament de les seves activitats i amb la finalitat d’executar tots els treballs amb el màxim nivell de qualitat, minimitzar els impactes ambientals negatius i implementar la millora contínua.

El Model de Gestió Integrada implantat per PAOBAL Albalate, S.L. està basat en els següents principis:

  • Proporcionar resultats que donin un valor afegit als nostres clients.
  • Analitzar les expectatives de les parts interessades i especialment les dels clients i avaluar-ne la satisfacció.
  • Assumir una actitud proactiva per prevenir les causes que puguin donar origen a no conformitats.
  • Impulsar una gestió compromesa amb la Qualitat i el Medi ambient, per a tot el personal, i a tots els nivells i processos amb la finalitat d’assegurar el futur de l’organització i el seu desenvolupament sostenible.
  • Sostenir la millora contínua com a prioritat de la gestió de la Qualitat i Mediambiental, interpretant les expectatives dels clients i del mercat, per convertir-les en especificacions dels serveis de l’organització i oferir serveis d’acord amb les mateixes i amb els requisits establerts.
  • Administrar els recursos humans en el marc d’un procés de millora contínua que permeti obtenir una major eficiència en la gestió i formació del personal per aconseguir un compromís màxim amb la Qualitat i el Medi ambient.
  • Establir objectius de Qualitat i Mediambientals i realitzar-ne el seguiment per la millora de la qualitat dels serveis i del comportament mediambiental de l’organització.
  • Protegir el medi ambient prevenint la contaminació, fent ús eficient dels recursos i utilitzant materials que causin el menor impacte mediambiental possible.
  • Complir amb els requisits legals i mediambientals, així com amb aquells requisits que l’organització subscrigui, avaluant contínuament aquest compliment en totes les seves àrees d’activitat.

Aquesta Política serà revisada per a la seva continua adequació i comunicada a tot el personal de l’organització, trobant-se a disposició del públic sota sol·licitud de qualsevol part interessada.

31 d’Agost de 2023

‘Comunicació sobre el rendiment del Sistema de Gestió Mediambiental’

“El que no es defineix no es pot mesurar. El que no es mesura no es pot millorar. El que no es millora, es degrada sempre” – William Thomson Kelvin

A Paobal, gràcies al Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Mediambiental, Sempre mesurem i millorem les nostres accions. Estam molt contents de contribuir a la sostenibilitat ambiental gràcies a la reducció del consum de combustibles i d’emissions de combustió en un 39,91%, de mitjana, en l’any 2022 en comparació amb el 2021. També hem aconseguit una disminució del consum d’energia elèctrica del 56% i del consum d’aigua en un 51%, en el mateix període. Així mateix, respecte a la generació de residus perillosos, hem baixat en un 50% la dels filtres d’olis usats i dels materials contaminats, en un 57% la dels envasos contaminats i en un 60% la de l’oli usat. Hem incrementat, de mitjana, un 10,265% el consum de còpies imprès a causa de la tipologia dels projectes realitzats. Durant l’any en curs seguirem compromesos amb la millora contínua.