Missió, visió, valors

Missió

Som una empresa constructora del sector residencial, ramader i industrial, en els àmbits públic i privat. Oferim acabats de màxima qualitat amb personal qualificat i gran experiència, amb una elevada satisfacció i fidelització dels nostres clients. Estem compromesos amb els estàndards de seguretat i medi ambient en tots els nostres centres de treball.

mision paobal constructora
vision paobal contructura

Visió

Consolidar l’empresa a través d’un creixement sostingut per ser reconeguts pels nostres clients com una constructora que contribueix al desenvolupament social a Aragó i Catalunya, buscant alts nivells de qualitat i rendibilitat. Acomplir els terminis en cadascun dels treballs encomanats, aconseguir la motivació de totes les persones que formen part de la nostra empresa, buscant el millor de cadascú d’ells per aconseguir la satisfacció dels nostres clients.

Valors

Creiem fermament que una tasca ben feta és clau per a una millora contínua en cadascun dels nostres processos constructius, ens permet situar-nos com a referents del sector en el nostre àmbit d’actuació. Per això, estem compromesos amb el desenvolupament personal i professional de la nostra organització, en el marc d’un entorn de treball respectuós, enfocat al treball en equip amb els nostres clients i proveïdors.

Les nostres relacions estan basades en el personal i el professional. Oferim seguretat i suport als nostres clients durant totes les fases del desenvolupament dels seus projectes, basant-nos en els següents valors:

  • Compromís
  • Confiança
  • Qualitat
  • Experiència
  • Professionalitat
valores paobal contructura